Program preventivne obravnave otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje predšolskih otrok se izvaja v vrtcih vseh štirih občin z otroki od 3. leta dalje. Izvajalka programa je diplomirana medicinska sestra, ki otrokom na razumljiv način predstavi zdrav življenjski slog (prehrana, gibanje, počitek, higiena in poškodbe) in delo medicinske sestre z namenom zmanjševanja strahu pred zdravniškim pregledom. Po dogovoru pripravimo tudi predavanja za vzgojiteljice in starše, pri čemer se vključujejo tudi drugi profili iz CKZ.

 

Vsebine za osnovnošolce

Vsebine so prilagojene starostni skupini, kateri je delavnica namenjena. Delavnice vsebujejo teme o zdravem načinu življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam.

 1. razred: ZDRAVE NAVADE
 2. razred: OSEBNA HIGIENA
 3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENA
 4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
 5. razred: ZASVOJENOST, ZDRAVA PREHRANA, GIBANJE
 6. razred: ODRAŠČANJE
 7. razred: MEDOSEBNI ODNOSI, GIBANJE, PREHRANA
 8. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
 9. razred: SAMOPODOBA MLADOSTNIKA IN ŽIVLJENJSKI SLOG.

 

Vsebine za srednješolce

 1. letnik – POZITIVNA SAMOPODOBA MLADOSTNIKA
 2. letnik – MEDOSEBNI ODNOSI
 3. letnik – ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG ZA OBVLADOVANJE STRESA
 4. letnik – ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PREHRANA MLADOSTNIKA

 

Izobraževanje pedagoških delavcev in predavanja za starše

Izobraževanja za pedagoške delavce se izvedejo glede na potrebe posameznega zavoda, po dogovoru z zavodom. Skupno trajanje izobraževanja je 45 – 90 minut. Vsebina se prilagodi posamezni potrebi.

Predavanja za starše se izvedejo glede na potrebe posameznega zavoda, po dogovoru z zavodom. Skupno trajanje izobraževanja je 45 – 90 minut. Vsebina se prilagodi posamezni potrebi.