slika

Priprava na porod in starševstvo

Vloga materinstva in očetovstva sta eni najbolj zaželenih vlog v življenju. Ob teh vlogah se srečujemo z novim veseljem pa tudi z izzivi.
slika

Program za krepitev zdravja za odrasle

Program za krepitev zdravja je program 18-tih skupinskih in individualnih delavnic, kjer udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad.
slika

Program preventivne obravnave otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje predšolskih otrok se izvaja v vrtcih vseh štirih občin z otroki od 3. leta dalje.
slika

Zobozdravstvena vzgoja

Namen zobozdravstvene vzgoje in zobne preventivne dejavnosti je skrb za ustno zdravje otrok in mladostnikov.
slika

Promocija preventivnih programov

Eno od 12 priporočil proti raku iz Evropskega kodeksa nas spodbuja, da se redno udeležujemo organiziranih presejalnih programov. V Sloveniji so to programi Zora, Dora in Svit, ki pomembno pripomorejo k zgodnjemu odkrivanju morebitne bolezni.
slika

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo.