O NAS

V Centru za krepitev zdravja deluje ekipa različnih poklicnih profilov, predvsem pa preprostih posameznic, ki se trudijo, da se človeku čimbolj približajo, ga motivirajo ter mu tako pomagajo pri spremembi življenjskega sloga. V našem timu se plete veliko dobrih zgodb, pozitivne energije, zagon pa nam dajete vi, naši udeleženci.

Vse zaposlene se po posameznih profilih vključujejo v naše programe. Delujejo v prostorih Centra za krepitev zdravja in v lokalni skupnosti, kjer se povezujejo z vzgojno izobraževalnimi ustanovami, lokalnimi društvi, lokalnimi podjetji in vsemi organizacijami, katere želijo z nami vzpostaviti stik. Vsebine v lokalni skupnosti so prilagojene ciljni populaciji in željam organizacije.

Diplomirane medicinske sestre predstavljajo rdečo nit naših programov oziroma prvi stik z našimi udeleženci. Izvajajo predavanja in delavnice, katerih vsebine se nanašajo na ohranjanje in krepitev zdravja ter obsegajo področja zdravega življenjskega sloga.

Psihologinji nudita psihološko strokovno podporo na različnih področjih, ljudi informirata o posamezni stiski, tako da ljudje bolje razumejo sebe in svoje odzive.  Svetujeta jim, na kakšne načine si lahko pomagajo, jih opolnomočita, da se začnejo zavedati svojih potencialov in da imajo možnost kontrole nad marsičim.

Dietetičarka se ukvarja s prehransko obravnavo posameznikov. Nudi ustrezno individualno prehransko svetovanje vsem, ki želijo s pomočjo strokovnjaka uvesti zdrav način prehranjevanja ali pa želijo izgubiti telesno maso.

Fizioterapevtki in kineziologinja skrbijo za telesno aktivnost naših udeležencev in nudijo podporo pri uvajanju gibalnih sprememb. Udeležence naučijo pravilnega izvajanja gibalnih vaj ter znanj in veščin kako telesno dejavnost prilagoditi glede na njihove potrebe. Fizioterapevtki prepoznavata ovire posameznika in poiščeta ustrezne rešitve za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga. Kineziologinja se posveča pretežno zdravi populaciji, kjer v vadbene ure vključuje tudi različne športne aktivnosti.


POGOVORNE URE

Po predhodnem dogovoru preko telefona ali e-pošte se lahko dogovorite za pogovorne ure z našimi zaposlenimi.

* Termin vaše pogovorne ure lahko tudi prilagodimo, v kolikor ne morete priti v navedenih terminih.

Telefon: 041 682 288

e-pošta: ckz@zd-sb.si 


Silvija Lunder, dipl. m. s., vodja Centra za krepitev zdravja

 • Vsak delovnik; 12:00 14:00

Brigita Kolmanič, dipl. m. s.

 • Četrtek; 14:00 – 16:00
 • Petek; 12:00 – 14:00

Lucija Rožič, dipl. m. s.

 • Ponedeljek; 15:00 – 17:00
 • Petek; 12:00 – 14:00                                                                  

Sonja Mok, univ. dipl. org., dipl. m. s.

 • Po dogovoru.

Janja Mišič, univ. dipl. psih.

 • Torek; 15:00 – 17:00
 • Petek; 8:00 – 10:00

Vesna Pesek, mag. psih.

 • Ponedeljek; 8:00 – 10:00
 • Sreda; 13:00 – 15:00

Anja Hartman, dipl. diet.

 • Ponedeljek; 16:00 – 18:00
 • Petek; 10:00 – 12:00

Ajda Podgoršek-Nikolič, dipl. fiziot.

 • Ponedeljek; 16:00 – 18:00
 • Sreda; 13:00 – 15:00

Laura Podkubovšek, dipl. fiziot.

 • Ponedeljek; 8:00 – 10:00
 • Sreda; 13:00 – 15:00

Nika Bertalanič, mag. kin.

 • Ponedeljek; 18:00 – 20:00
 • Četrtek; 8:00 – 10:00