Program za krepitev zdravja za odrasle

Program za krepitev zdravja je program 18-tih skupinskih in individualnih delavnic, kjer udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki vodijo do boljšega počutja in zdravja. Poleg delavnic so vsi izvajalci programa pacientom po dogovoru na voljo tudi za individualni razgovor.

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta:

 • s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni: nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi;

 • s prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih bolezni in

 • s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Za določene delavnice je obvezna napotitev s strani osebnega zdravnika, diplomirane medicinske sestre iz referenčne ambulante družinske medicine ali psihiatra (gl. predstavitve posameznih delavnic). Delavnice so brezplačne oz. financirane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Program za krepitev zdravja izvajajo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevtka, psihologinja in dietetičarka. Po potrebi pa se vključujejo tudi drugi profili.

Poleg nadgradnje programov znotraj zdravstvenih domov so se razširile aktivnosti izven zdravstvenih domov tudi v lokalne skupnosti. Celoten tim se s svojimi vsebinami na različne načine vključuje v lokalno skupnost: npr. Dan odprtih vrat CKZ, sodelovanje z delovnimi organizacijami, predstavitev programa in izvajanje meritev na dogodkih v lokalni skupnosti. Z vključevanjem v lokalno skupnost pomembno prispevamo tudi k zagotavljanju enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, kar je prav tako eden od ciljev nadgradnje. Drugi ukrepi namenjeni ranljivim skupinam, so samoocena zdravstvenega doma glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, zagotavljanje prisotnosti tolmača pri izvajanju preventivnih obravnav ter dodatne preventivne obravnave v patronažnem varstvu; obravnava novorojenčka, dojenčka in otročnice po posodobljenem programu, vzpostavljanje stika z osebami, ki se niso odzvale vabilu na preventivni pregled, in izvajanje posvetovalnice v lokalnih skupnostih.
 

KRATKE DELAVNICE (1 srečanje)

 • ZDRAVO ŽIVIM: pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanje kroničnih bolezni.

 • ZVIŠAN KRVNI TLAK: znanja in veščine za obvladovanje zvišanega krvnega tlaka.

 • ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI: znanja o nastanku holesterola ter pomenu ciljnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje.

 • ZVIŠAN KRVNI SLADKOR: znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

 • SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2: znanja o sladkorni bolezni tipa 2.

 • ALI SEM FIT: preizkus telesne zmogljivosti, učenje nordijske hoje, svetovanje o ustrezni telesni dejavnosti.

 • TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE/STAREJŠE: ocena telesne pripravljenosti in svetovanje o ustrezni telesni dejavnosti.

 • TEHNIKE SPROŠČANJA: osnovne značilnosti sproščanja in preizkus treh različnih tehnik sproščanja.


 

DALJŠE DELAVNICE (več srečanj)2

 • ZDRAVO JEM: znanja o pomenu prehrane za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v prehranjevanje.

 • GIBAM SE: ocena telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti.

 • ZDRAVO HUJŠANJE: znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter podpora v procesu hujšanja in pri vzdrževanju zdravega življenjskega sloga.

 • S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE: znanja o SB tipa 2 ter veščine za postopno uvajanje sprememb v vaše vsakdanje življenje.

 • SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA: informacije in strokovna podpora pri opuščanju kajenja.

 • INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA

 • ALKOHOLA: informacije in podpora pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola oz. abstinence.

 • SPOPRIJEMANJE S STRESOM: značilnosti doživljanja stresa, vzroki zanj in načini njegovega obvladovanja.

 • PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO: osnovne značilnosti tesnobe, vzroki zanjo, potek in načini zdravljenja ter znanja in veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.

 • PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO: osnovne značilnosti depresije, vzroki zanjo, potek in načini zdravljenja ter znanja in veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.

 

1 Udeležba na vseh kratkih delavnicah je možna tudi brez napotitve.

2 Napotitev je obvezna za vse daljše delavnice, razen za Skupinsko/individualno svetovanje za opuščanje kajenja, Individualno svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola in za Spoprijemanje s stresom.

 

Zloženka
center za krepitev zdravja_001.jpg
center za krepitev zdravja_002.jpg