Kontakt

KONTAKT
osebno: Prostori Centra za krepitev zdravja
telefon: 02 843 27 19; 041 682 288

e-pošta: ckz@zd-sb.si
gsm: 031 695 392

URADNE URE ZA DELAVNICE IN INDIVIDUALNA SVETOVANJA:

OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 07:00 URE DO 14:30 URE
POPOLDAN: OD 11:00 DO 19:00 URE OZ. PRILAGOJEN DELAVNICAM, KI POTEKAJO V POPOLDANSKEM ČASU

Odmor med delom v dopoldanskem času od 10:00 do 10:30 ure in v popoldanskem času od 16:30 do 17:00 ureTIM CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA:

Silvija Lunder, dipl. m. s., vodja CKZ
Nika Bertalanič, mag. kineziologije
Petra Fidler, dr.med., spec. pediatrije
Brigita Kolmanič, dipl. m. s.
Bogdana Korošec, zobna asistentka
Janja Mišič, univ. dipl. psiholog
Sonja Mok, univ. dipl. org., dipl. m. s., koordinator predšolskih in šolskih otrok
Jelena Moro, mag. dietetike
Milena Oblonšek, mag.zdr.nege
Špela Penič, dipl. m. s. (patronaža)
Ajda Podgoršek Nikolić, dipl. fizioterapevt
Brigita Špes, mag. zdr.- soc.manag.
Mateja Topolič, mag. zdrav.nege