Promocija preventivnih programov

Vabilu Dora, Zora in Svit se je smiselno odzvati!

Z vidika posameznika je izrednega pomena njegovo znanje o preventivnih ukrepih, s katerimi lahko poskrbi za zdravje in zmanjšuje svojo ogroženost z rakom. Priporočljivo se je redno udeleževati presejalnih programov.

V Sloveniji so to programi Zora, Dora in Svit, ki pomembno pripomorejo k zgodnjemu odkrivanju morebitne bolezni (predrakavih sprememb materničnega vratu, raka dojke in predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki). V presejalnih programih pri navidezno zdravih odraslih ugotavljamo morebitne bolezenske spremembe. 

ZORA je državni presejalni program (DP ZORA), kar pomeni, da vsaka ženska, stara med 20 in 64 leti, ki v zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo na pregled. Ker RMV raste počasi in potrebuje več let, da iz predrakave oblike napreduje v raka, je mogoče s pregledi žensk na tri leta veliko večino nevarnih sprememb materničnega vratu odkriti in zdraviti pravočasno.

V presejalni program DORA so vključene vse ženske med 50. in 69. letom v Sloveniji, ki jih vsaki dve leti vabimo na presejalno mamografijo, t. j. rentgensko slikanje dojk.

Presejanje je pri raku debelega črevesa in danke še prav posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka celo preprečimo. Zato je poslanstvo Programa SVIT zmanjšanje deleža umrljivosti in obolevnosti za rakom na debelem črevesu in danki ter povečanje deleža odkritih predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki.

Svitova kontaktna točka v ZD Slov. Bistrica:

Brigita Kolmanič, dipl. m. s., s specialnimi znanji (041 682 288)

Koristne povezave in kontakti: 

https://zora.onko-i.si/program-zora

https://dora.onko-i.si/

https://www.program-svit.si/